Cursus Japans

De Japanse taal is een van de oudste talen ter wereld en kenmerkt zich door een rijke geschiedenis en cultuur. Voor Japanners is het lastig om een buitenlandse taal te beheersen, door de grote verschillen. Toch is Japan een belangrijke handelspartner voor het westen, daarom is een goede communicatie van essentieel belang.

Japans valt in een eigen taalfamilie, en wordt soms in verband gebracht met Altaïsche talen, zoals het Turks en Fins. Echter, het Japans kent een enorm verschillende zinsopbouw en grammatica, dat Japans leren geen gemakkelijke opgave is. Daarnaast kent het Japanse schrift drie verschillende types tekens die door elkaar worden gebruikt. Gelukkig is de uitspraak relatief gemakkelijk.
Een cursus Japans is zodoende een behoorlijke opgave; u leert de belangrijkste van de duizenden karakters lezen, maar ook schrijven. U leert de beleefdheidsvormen, waar deze taal bol van staat. Zo leert u steeds minder eenvoudige zinnen te contrueren en verstaan. Het Japans dat u hoort op televisie of in een horrorfilm wordt steeds minder een onsamenhangend geheel van onduidelijke klanken, maar meer en meer een logisch verhaal.

Japan is één van de belangrijkste economieën van de wereld. Doordat Japan een eilandenrijk is heeft het in de loop der eeuwen nogal een eigenzinnige cultuur opgeleverd, die volledig verschillend is van die van het westen. Dit is ook in het dagelijkse Japanse leven merkbaar, en uit zich onder meer in de taal. Om een gesprek te kunnen voeren met een Japanner dient u hiervan op de hoogte te zijn. Bij het leren van de taal bij Tahon Talenpracticum wordt u getraind op deze vaak vreemde zinsconstructies.
De meeste Japanse karakters kennen hun oorsprong in het Chinese schrift, dit zijn de zogenaamde kanji. Kanji vormen het overgrote merendeel van alle Japanse tekens –er bestaan er meer dan 50 000- , maar worden relatief minder gebruikt. In een zin van twintig tekens komen misschien maar vier of vijf kanji voor. Kanji hebben een betekenis die overeenkomt met de Chinese betekenis, maar worden volledig verschillend uitgesproken. Veel kanji kunnen zelfs binnen het Japans op verschillende manieren worden uitgesproken, afhankelijk of ze alleen staan of in combinatie met andere tekens..
Daarnaast hebben de Japanners eigen schrifttekens ontwikkeld die wel klankgebonden zijn, te weten hiragana en katakana, samen worden dit de kana genoemd. Er zijn in totaal 92 kana, die het grootste deel van teksten vormen.